สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202 งานวิจัยและสารสนเทศ 055-961204 หน่วยเลขานุการ 055-961208 mekong_salween@nu.ac.th

“นิทานรัก Tale of Love” มุมมอง ความงดงามของความรัก

“นิทานรัก Tale of Love” มุมมอง ความงดงามของความรัก
บนผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม

070260

       เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก Tale of Love” ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี

      “ความรักที่แม้จะจบลงแล้วยังคงมีความงดงาม มีความประทับใจให้ราได้เก็บไว้ในความทรงจำ” นั่นคือแนวคิดหลักอันมาจากประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์ฐิติ สมบูรณ์อเนก อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวผ่านผลงานประติมากรรมและจิตรกรรม บอกเล่ามุมมองอันงดงามของความรักในแต่ละช่วงชีวิต บางช่วงของอารมณ์ ความรู้สึก เปรียบเสมือนตัวละครที่กำลังแสดงและเล่นบทบาทต่าง ๆ ดุจภาพยนตร์ นิทาน หรือเทพนิยาย ให้ผู้ชมได้มีอารมณ์ร่วมและจินตนาการ เช่น

0702601

     The Walk…กระต่ายยืนทรงตัวอยู่บนราวไม้ เปรียบเสมือนการใช้ชีวิตคู่ อาจจะมีบางช่วงที่ไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งกัน ก็ต้องรู้จักผ่อนปรน ประคับประคอง หันหน้าเข้าหากัน ให้สามารถเดินไปด้วยกันได้ ไม่ให้กระต่ายร่วงลงมาจากราว ซึ่งหมายถึงการแยกจากกัน

     Just beginning…กระต่ายวิ่งเข้าเส้นชัย มาจากนิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่า ที่ไม่ว่าจะแข่งกันกี่ครั้งกระต่ายก็แพ้เต่าทุกทีไป หากเปรียบกับชีวิตคู่ก็เหมือนกับความผิดพลาดของชีวิต ถ้าเรารู้และเข้าใจ ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ พยายามก้าวไปถึงเป้าหมายของชีวิต ถ้ากระต่ายยอมปรับตัวก็จะเอาชนะเต่าได้ไม่ยาก

     นอกจากนี้ยังมีผลงาน Growing, The Tree of Love, together to…,Fight together, To Be Continued…ฯลฯ ประติมากรรมปั้นหล่อและจิตรกรรมสีอะครีลิกบนผืนผ้าใบจำนวน ๑๓ ชิ้น ส่วนหนึ่งเป็นรูปหัวใจ แน่นอนว่าหมายถึงความรัก สำหรับกระต่ายนั้น อาจารย์ฐิติ สมบูรณ์อเนก อธิบายว่า

     “กระต่ายเป็นสัญลักษณ์ ซ่อนไว้ซึ่งนัยแห่งสัมพันธภาพระหว่างคน ๒ คน เราเลี้ยงกระต่าย มีความผูกพันกับกระต่าย และเคยสัญญาไว้ว่าจะทำผลงานเกี่ยวกับกระต่าย และวันนี้ก็ได้ทำแล้ว แม้ว่าความรักจะจบลง แต่ความทรงจำดีดียังคงอยู่”

     นิทรรศการประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก Tale of Love” จึงให้ทั้งความรื่นรมย์และแง่คิดที่มีคุณค่า เปิดให้ชื่นชมตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘