สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202 งานวิจัยและสารสนเทศ 055-961204 หน่วยเลขานุการ 055-961208 mekong_salween@nu.ac.th

“เนกซ์สเตป” บันทึกเทปรายการ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า เส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร

“เนกซ์สเตป” บันทึกเทปรายการ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า เส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ออกอากาศในรายการของดีภาคกลาง ทางช่องของดีประเทศไทย

180460

     เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า เส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ให้การต้อนรับทีมงานจากบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด ในโอกาสเดินทางมาบันทึกเทปรายการของดีภาคกลาง เพื่อเสนอถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์และของดีที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ออกอากาศทางช่องของดีประเทศไทย โดยมีการสัมภาษณ์ ถ่ายทำเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ผ้า การจัดแสดงผ้าในห้องนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้าจิตรลดา ห้องนิทรรศการผ้าไทครั่ง ห้องนิทรรศการผ้าไทดำ และห้องนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสอดแทรกผ่านสีสันลวดลายผ้า ตั้งแต่ผ้าโบราณ จนถึงผ้าที่มีการพัฒนาประยุกต์ เพื่อความร่วมสมัย นำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสานต่อไป

    เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ผ้า เส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร จะออกอากาศทางช่องของดีประเทศไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐