สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202 งานวิจัยและสารสนเทศ 055-961204 หน่วยเลขานุการ 055-961208 mekong_salween@nu.ac.th

ตามรอยงานวิจัย เที่ยวแบบ “Culdutainment” ณ ตำบลทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถี “อยู่อย่างชาวดิน”

ตามรอยงานวิจัย เที่ยวแบบ “Culdutainment” ณ ตำบลทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถี “อยู่อย่างชาวดิน”

030560

0305601

     เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวจรินทร เสโตบล หัวหน้างานวิจัยและสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่ติดตามผลงานวิจัย ณ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในการศึกษาศักยภาพและการพัฒนาสถานที่ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “Culdutainment” คือการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่มีทั้งความรู้และความสนุกสนาน โดยการค้นหาตำนาน ความเป็นมาของตำบลทุ่งหลวง เพื่อให้ก่อเกิดเอกลักษณ์ อันจะนำไปสู่กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว มีนายวันชัย โมรัษเฐียร รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง เจ้าหน้าที่ และชาวชุมชนทุ่งหลวง ให้การต้อนรับ

     จากการลงพื้นที่ติดตามผลการวิจัย พบว่า ทางชุมชนมีการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งแต่เรื่องเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมีการพัฒนาทำหม้อกรันอโรมา และประดิษฐ์เป็นดอกกุหลาบ การไหว้พระ ณ วัดลาย วัดดุสิตาราม และวัดบึง พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การปั่นจักรยานชมบ้านโบราณ วิถีชีวิต ธรรมชาติ การทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และโฮมสเตย์ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิต “อยู่อย่างชาวดิน” อย่างเต็มรูปแบบ