สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202 งานวิจัยและสารสนเทศ 055-961204 หน่วยเลขานุการ 055-961208 mekong_salween@nu.ac.th

แสง เสียง สื่อผสมสุดตระการ เสวนาวิชาการเข้มข้น งามล้นผลงานศิลปกรรม ในงานฉลองสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ปี

แสง เสียง สื่อผสมสุดตระการ เสวนาวิชาการเข้มข้น งามล้นผลงานศิลปกรรม
ในงานฉลองสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ปี

0505601

0505602

      สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เล่าเรื่องราวพระพุทธชินราช ผ่านผลงานศิลปะ การแสดงแสง เสียง สื่อผสม และการเสวนาวิชาการ ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ๖๖๐ ปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประกอบด้วยนิทรรศการผลงานศิลปกรรม “พระพุทธชินราช พระปฏิมาคู่แผ่นดิน” จัดแสดงภาพวาดฝีมือของเครือข่ายศิลปินที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ตวัดพู่กันในรูปแบบพุทธศิลป์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และการจัดแสดงภาพถ่ายจากบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการ “พระพุทธชินราช มรดกทางวัฒนธรรมของโลก” ในมุมมองต่าง ๆ ทั้งในด้านต้นแบบพุทธศิลป์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และพลังศรัทธา โดยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนสุดยอดการแสดง แสง สี สื่อผสมตำนานพระพุทธชินราช “กำเนิดพุทธปฏิมา สุดยอดพุทธศิลป์อลังการ” ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน ตั้งแต่ครั้งเริ่มสร้าง สมัยพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก จนถึงกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งมีความงดงาม ตระการตา ด้วยนักแสดงกว่า ๓๐๐ ชีวิต สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง